GIẢI MÃ NHỮNG BÍ ẨN TRONG TỬ VI - của TS Hà Hưng Quốc

 
Có rất nhiều vấn đề đã được chúng ta xét nghiệm qua.  Nhưng quan trọng nhất là Lục Thập Hoa Giáp, Cung Bàn Tử Vi, Tử Vi Cục, Tam Hợp Cục, Vòng Sao Tràng Sinh, Lục Xung, Lục Hợp, Lục Hại.  Quan trọng nhất là vì những đối tượng đã được xét nghiệm này đều là thành phần nằm trong một tổng thể tạm gọi là “cơ sở hạ tầng” của bộ môn Tử Vi. 

Những khám phá, bắt nguồn từ những nghi vấn đã tồn tại trong nhiều năm, cho thấy tất cả đều giống nhau ở một điểm: sự thất bại của lý thuyết ngũ hành phổ cập.  Nói thất bại là vì lý thuyết ngũ hành phổ cập không có khả năng giải thích một cách thỏa đáng và nghiêm túc những nghi vấn đó. 

Nếu những đối tượng đã được xét nghiệm không liên hệ nhau thì kết luận có lẽ chỉ là vậy.  Tuy nhiên, vì tất cả đều là thành phần trong tổng thể cơ sở hạ tầng của bộ môn Tử Vi cho nên chúng ta còn có thêm một kết luận nữa.  Đó là: lý thuyết ngũ hành trong bộ môn Tử Vi hoàn toàn khác với lý thuyết ngũ hành phổ cập.  Và cũng từ những bằng chứng chúng ta có được, chúng ta nhận ra là lý thuyết ngũ hành trong bộ môn Tử Vi không hai không khác với lý thuyết ngũ hành nguyên thủy của Việt Dịch.

Dựa trên sự nhận dạng hai mặt của một đồng tiền, tác giả tin rằng lý thuyết ngũ hành phổ cập mà mọi người quen thuộc là một lý thuyết đã bị sai lệch trong suốt một thời gian dài tính bằng thế kỷ.  Hệ lụy của sự sai lệch không những là để lại một số vấn đề không thể giải thích được bằng lý thuyết ngũ hành phổ cập để rồi người đời sau chỉ còn biết “mặc nhiên chấp nhận” mà còn tạo ra tình trạng “ô nhiễm môi trường” vì đầy dẫy những biện giải tùy tiện, mơ hồ, mê tín, phi lôgic và  . . . ngày càng xa nguyên lý.  May mắn là lý thuyết ngũ hành nguyên thủy đã giúp chúng ta khám phá ra sự "thất truyền" này.   

Cuối cùng thì khám phá trên có nghĩa là gì trong ứng dụng?  Liệu là chúng ta có còn muốn tiếp tục trú ngụ trong lý thuyết ngũ hành phổ cập? Có còn muốn tiếp tục vận dụng lý thuyết ngũ hành phổ cập để lý giải thông tin trong lá số tử vi???  Với những câu hỏi này người viết không có hàm ý phủ nhận giá trị của bộ môn Tử Vi.  Người viết chỉ phủ nhận giá trị của lý thuyết ngũ hành phổ cập và đề xuất một hướng nhìn mới.


* Giải Mã Những Bí Ẩn Tam Tử Vi - bài 2
* Giải Mã Những Bí Ẩn Trong Tử Vi - bài 3
* Giải Mã Những Bí Ẩn Trong Tử Vi - bài 4
* Giải Mã Những Bí Ẩn Trong Tử Vi - bài 5
* Giải Mã Những Bí Ẩn Trong Tử Vi - bài 6
* Giải Mã Những Bí Ẩn Trong Tử Vi - bài 7 
* Giải Mã Những Bí Ẩn Trong Tử Vi - bài 8 (hết)